Nutris® - nejzkušenější pořadatel kurzů o výživě

Loading

Rostlinné látky a duševní zdraví

Více informací o akci: Zde file_pdf.png

Závazná přihláška k účasti na kurzu
Datum konání: 25.9.2018Způsob platby:
Číslo účtu: 103011247/ 0300
Do sdělení pro příjemce uveďte Vaše jméno a datum kurzu!
V případě zrušení účasti na kurzu bude účtován storno poplatek:

·        20-14 kalendářních dnů před kurzem - 50 % z kurzovného

·        13-6 kalendářních dnů před kurzem - 75 % z kurzovného

·        5 a méně kalendářních dnů před kurzem - 100 % z kurzovného

·        Nebude-li z Vaší strany storno vůbec provedeno - 100 % z kurzovného

·        Na kurz je možné vyslat náhradníka. V případě vyslání náhradníka nebude účtován storno poplatek.

·        V případě nemoci je možné přeregistrování na jiný kurz

·        Účastník kurzu/semináře Nutris vyplněním a odesláním své přihlášky stvrzuje souhlas s použitím osobních údajů a se zasíláním sdělení na jím udanou poštovní či e-mailovou adresu. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Nutris použije osobní údaje pouze pro vlastní účely a komunikaci s účastníkem a nikdy nebudou bez jeho souhlasu poskytnuty třetí osobě.

·        Objednavatel souhlasí s tím, aby jeho absolventská seminární práce byla případně použita jako vzor, resp. názorný příklad v rámci dalších kurzů výživových poradců Nutris, avšak bez uvedení osobních údajů zpracovatele, popř. vzorového klienta.

·        Objednatel souhlasí s výše uvedeným způsobem odeslání objednávky online

·        Odesláním přihlášky se účastník zavazuje nepředat a neposkytnout třetí osobě ani jinak nezveřejňovat vyučovací materiály získané na kurzu či semináři (skripta, prezentace ad., a to ani jejich části). V opačném případě bere účastník na vědomí, že se vystavuje sankci za poškození Nutris a jeho know-how ve výši minimálně 50.000 Kč.

© 2007 - 2014 Nutris®