Nutris® - nejzkušenější pořadatel kurzů o výživě

Loading

O nás


 

 

Nutris® nabízí propracovaný Komplexní program vzdělávání ve výživě - klikněte zde pro více informací

 

 

 

Odborní garanti

 

 

Ing. Ivan Mach, CSc. hlavní odborný garant
MUDr. Dita Pichlerová boj s obezitou
Dominika Marková preventivní výživa
Bc. Monika Divišová podnikání ve výživovém poradenství
 

 

 

Bc. Monika Divišová

 

odborný garant Nutris pro podnikání ve výživovém poradenství

Mojí misí je pomáhat lidem k tomu, aby se cítili dobře, byli zdraví a mohli tak vést spokojenější život. Osobně provázím klienty na cestě za optimálním jídelníčkem a životním stylem. Již dvanáct let pracuji s týmem výživových poradců Wellnessia, kteří odvádí špičkovou práci a ročně pomůžeme více než 300 klientům. Moje působení jako lektorka v kurzech Nutris a předávaní mých zkušeností je jen dalším přirozeným krokem k tomu, aby co nejvíce lidí brzo vědělo o tom, že to, co jíme, zásadně ovlivňuje, jak se cítíme a jaký je náš zdravotní stav.

 

MUDr. Dita Pichlerová

odborný garant Nutris pro prevenci obezity a cukrovky 2. typu

Jako obezitolog jsem uvítala možnost spolupracovat s Nutris a Aliancí výživových poradců, protože bez dobrých nutričních poradců si nedovedu svoji práci představit. Jako lektorka spolupracuji v řadě seminářů a kurzů Nutris již několik let a jsem ráda, že mohu své znalosti a zkušenosti předávat touto cestou dál.

 

Bc. Ján Staš

odborný garant Nutris pro vědeckou činnost

Téma výživa dnes predstavuje jednu z najviac problematických a diskutovaných oblastí vôbec, o čom svedčí aj nepreberné množstvo vedeckých prác, štúdií či alternatívnych smerov. Ako riešenie a východisko z ,,bojového poľa“ tejto informačnej vojny sa javí jedine správne zostavená personalizovaná výživa, teda aplikácie vedy, výskumu či alternatívnych smerov na každého jedinca zvlášť vzhľadom k jeho unikátnej individualite.

Táto myšlienka dnes predstavuje hlavné poslanie Aliance výživových poradcu, ktorá je odborným garantom kurzov o výžive Nutris. Aj preto som sa sám stal lektorom Nutris a prostredníctvom odovzdávania nových pohľadov a aspektov výživy budúcim poradcom tak prispel k zlepšeniu celospoločenskej situácie v oblasti zdravia a kondície. 

 

 

 

 

 

Nutris®

 

 

První a v ČR největší pořadatel kurzů a seminářů pro akreditované výživové poradce provozující profesi výživový poradce.

 

Společnost Nutris® začala v ČR jako první pořádat rekvalifikační kurzy pro výživové poradce a poradenské semináře o výživě a sportovní výživě. Zakladatelem a odborným garantem Nutris® je přední český odborník na výživu a doplňky stravy Ing. Ivan Mach, CSc., autor mnoha odborných článků, publikací a prezident Aliance výživových poradců ČR, který současně vyučuje výživu na dvou Vysokých školách.

 

Díky společnosti Nutris® a prostřednictvím vysoce kvalifikovaných lektorů a zkušených poradců máte příležitost získat odborné znalosti a osvědčení v oboru Poradce pro výživu. Ten je komplexně doplněn o možnosti navazujícího vzdělávání, tj. pravidelné semináře a specializované kurzy - např. praktické kurzy o sestavování jídelníčků, kurzy o sportovní výživě, kurzy dětské výživy akreditované Aliancí výživových poradců ČR ad.

 

Společnost Nutris® předává úspěšným absolventům kurzů mezinárodně platný certifikát, který držitele opravňuje k vykonávání pracovní činnosti Poradce pro výživu i na základě živnostenského oprávnění. K hlavním přednostem absolventů kurzů Nutris® patří znalost a důraz na zlepšování stravovacích návyků, orientace na nové druhy a úpravy potravin, zlepšení celkové vitality a kondice díky lepším stravovacím návykům, prevence zdravotních potíží a především tvorba jídelníčků „šitých na míru“.

 

Vzdělávací kurz Poradce pro výživu, pořádaný společností Nutris®, je kurz s patentovaným obsahem (ochranná známka registrována Úřadem průmyslového vlastnictví pod č. 279542/428843). Kurz Poradce pro výživu byl registrován v roce 2004 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako první rekvalifikační kurz tohoto druhu v ČR. V současné době je kurz akreditovaný Aliancí vvživových poradců ČR. Registrační  č.j. VS/1-1/65 450/ 06 - R. MV ČR.

 

Nutris® nabízí propracovaný Komplexní program vzdělávání ve výživě

© 2007 - 2014 Nutris®