Nutris® - nejzkušenější pořadatel kurzů o výživě

Loading

U nás přednášejí

Ing. Ivan Mach, CSc.

Ing. Ivan Mach, CSc. vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Je autorem řady původních vědeckých prací o fotoasistovaných radikálových a řetězových reakcích kyslíku, které publikoval v rámci své vědecké výchovy v ÚACH ČSAV. Jako vedoucí výzkumný a vývojový pracovník působil na špičkových pracovištích chemického a potravinářského průmyslu, např. Tukový průmysl, koncern (vedoucí Analytické laboratoře, Praha) a Výzkumný ústav polygrafický Praha (ředitel). Od sedmdesátých let se věnuje odborné sportovní a dietologické publicistice a lektoroval řadu odborných knižních publikací. Je autorem mnoha titulů knih, překladů, odborných publikací, článků, skript a přednášek. Působí jako lektor řady kurzů, je odborným garantem certifikovaných kurzů výživových poradců Nutris – první a ne ... více

PharmDr. Richard Pfleger

Pharm Dr. Richard Pfleger Absolvent Farmaceutické Fakulty UK V Hradci Králové. Více než deset let působil v manažerských pozicích u předních farmaceutických firem jako SmithKline Beecham, Bristol-Myers Squibb nebo Wyeth. Během své kariéry se spolupodílel na uvedení mnoha desítek originálních léčiv z různých indikačních skupin včetně kardiologie, psychiatrie, onkologie, HIV/AIDS na český nebo evropský trh. Od roku 2002 se věnuje vývoji, výrobě a propagaci kvalitních doplňků stravy a jejich uplatnění v prevenci a zmírnění dopadu civilizačních chorob na zdraví člověka. Spolupracuje s předními světovými výrobci a dodavateli patentovaných nebo jinak výjimečných přírodních surovin, „Novel food" a dalších materiálů. Vzhledem k velké poptávce se věnuje konzultační činnosti se zaměřením ... více

MUDr. Dita Pichlerová

Lékařka s šetnáctiletou praxí, promovala na lékařské fakultě Masarykovy university v Brně. V letech 1997 až 2007 pracovala v Centru diabetologie IKEM, nejdříve na farmakologii, pak na lůžkovém oddělení diabetologie a v diabetologické ambulanci, později na podiatrické ambulanci. Od roku 2008 pracovala jako internista – obezitolog v klinickém centru Iscare. Atestaci v oboru interní lékařství získala v roce 1999.
Od roku 2000 se také zabývá výživovým poradenstvím, vedla skupinové kurzy hubnutí v klubu Diana, je odborný garant pro školení nutričních terapeutů Nutris. Založila poradnu individuálního snižování nadváhy Slim servis.
Publikuje v českých odborných i populárních časopisech, je zvána do rozhlasových i televizních diskuzí na téma obezita.
Je členem České obezitolog ... více

Prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA

Člen výboru České hepatologické společnosti od roku 2010, člen České gastroenterologické společnosti, člen American Association for the Study of the Liver Diseases (AASLD), člen American Gastroenterology Association (AGA). Člen redakční rady časopisů Annals of Hepatology a Current Enzyme Inhibition. 1987-1994 1.LF UK v Praze, v roce 1993 studijní pobyt na Harvard Medical School v USA. Po promoci v roce 1994 sekundární lékař na 1. interní klinice VFN a 1. LF UK v Praze. 1998-1999 pracovní pobyt na Katolické univerzitě v Lováni v Belgii. Od roku 2000 lékař specialista na 4. interní klinice VFN a 1. LF UK v Praze, současně vedoucí Hepatologické laboratoře ULBLD VFN a 1. LF UK v /Praze. 1997 - atestace I. stupně z vnitřního lékařství, 2000 – atestace 1. stupně z klinické biochemie. 2007 uzn ... více

Bc. Ján Staš

Ke studiu výživy se dostal zejména prostřednictvím sportu, kterému se aktivně a výkonnostně věnuje od 15 let. Po absolvování kurzu Výživového poradce Nutris v roce 2013 aktivně působí jako výživový poradce a lektor, zejména v kurzech pro výživové poradce - oblast základní výživy, sportovní výživy, diagnostiky a doplňků stravy.
Několik let působil jako osobní i skupinový trenér sportovní lezení v Praze.

Vzdělání a působnost:  Certifikovaný Výživový poradce Nutris (2013 - současnot)  Trenér sportovního lezení, Praha (2013 - 2015)  Aktivní Výživový poradce  Sekretář Aliance výživových poradců ČR (2015 - současnot) Člen Výboru Aliance výživových poradců ČR (2017 - současnost)  Absolvent řady kurzů, seminářů, konferencí a sympózií se zaměřením na výživu
... více

Bc. Pavel Samek

Od roku 2006 působí jako osobní trenér a výživový poradce v Health clubu Blue Orange v Praze – Letňanech. Licenci výživového poradce získal absolvováním kurzu Nutris. V současné době studuje trenérství a sportovní management na Vysoké škole Palestra v Praze.
Zaměřuje se na osobní tréninky klientů všech věkových skupin včetně dětí, tj. fitness, kondiční, přípravné posilovací cvičení atd. Mezi jeho klientelu patří podnikatelé, úředníci, ženy v domácnosti, studenti, senioři, handicapovaní lidé, ale také profesionální sportovci a modelky. Působí jako osobní trenér modelky K. Průšové. Dosáhl titulu vicemistra ČR v naturální kulturistice. V oblasti sportovní výživy se soustředí na nutriční programy pro vrcholové sportovce v silových sportech. Ovládá především specifika závěrečné přípravy ... více

Dominika Marková

Vzdělání trenér kulturistiky, intruktor fitness centra, osobní trenér – trenérská škola Petra Stacha poradce pro výživu – Nutris® odborné přednášky – trenérská škola Petra Stacha, Nutris® , Centrum přírodní léčby, konference, Praxe (1998- 2010) majitelka fit clubu 98 osobní trenér fitness poradenská a konzultační činnost v oblasti zdravého životního stylu, výživy a pohybu spolupráce s centry pro zdraví /2005  – 2009/ odborná přednášková činnost / výživa, fitness/ od 2005 od 2010 majitelka studia komplexní individuální péče – zdravý styl 98 osobní trenér – fitness, vibrační cvičení instruktor – spinning, walking, poradenská činnost v oblasti zdravého životního stylu a výživy (detoxikační, výživové, pohybové, relaxační  programy) Publikační  a prezen ... více

Bc. Monika Divišová

Bc. Monika Divišová

je lektorka, celostní nutriční průvodkyně a spoluzakladatelka firmy Wellnessia. Sama na sobě si již v dětství potvrdila, že správně nastaveným jídelníčkem se lze zbavit nepříjemných zdravotních problémů. Po vysoké škole pracovala v zahraničí (Indie, Holandsko, Anglie), kde měla možnost absolvovat i většinu svého odborného vzdělání.  Je také praktikant trauma-terapeutické techniky Somatic Experiencing. Již více než 17 let let provází klienty na cestě zdravého hubnutí a optimální váhy. Není příznivec počítání kalorií ani striktních diet. Její laskavý a pevný přístup dokáže pohnout i s dlouholetými návyky, její vášeň pro zdraví je nakažlivá, její rady a řešení jsou velmi praktické a reálné pro dlouhodobou změnu životního stylu. Je autorkou systému celostn ... více

Ing. Petra Schäferová

Ing. Petra Schäferová vystudovala Fakultu Ekonomiky malých a středních podniků  na Západočeské univerzitě a dále Provozně ekonomickou fakultu na České zemědělské univerzitě.  Dlouhá léta úspěšně působila na lektorských a vedoucích pozicích v pojišťovnictví. Po desetiletém působení na pozici obchodní ředitelky se rozhodla pro opuštění finanční sféry  a společně s manželem založila společnost zabývající se zdravým životním stylem – Fitkouč, s.r.o.  Ve společnosti zastává roli výživového specialisty a osobního kouče, kde úročí své znalosti z oboru výživy získané jednak neustálým sebevzděláváním se v oblasti výživy a dále vzděláním získaným zejména na dalších odborných seminářích.  Se svými klienty pracuje komplexně na změně jejich životního stylu včetně hledání a realizace vhodných pohybových ... více

Mgr. Lea Vršecká

Výživová poradkyně Nutris, osobní trenérka, vícemistryně ČR v bodyfitness. Vrcholovému sportu se věnovala v letech 2003 - 2006. Je absolventkou Jihočeské univerzity, zdravotně-sociální fakulty, obor - rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby. Na toto studium navázala řadou odborných kurzů se zaměřením na trenérství a výživu. I nadále se vzdělává a rozšiřuje si své znalosti v oboru. Od roku 2003 pravidelně přispívá do časopisů Fitness a Svět kulturistiky. Je ředitelkou firmy Avalonshop, specializující se na prodej sportovní výživy. Kromě toho úzce spolupracuje s firmou Avalonfitness, kde působí jako odborná konzultantka. Trenérské činnosti a výživovému poradenství se věnuje již 15 let. Ve své praxi se zaměřuje jak na běžnou populaci, tak na sportovce, seniory, těhotné ženy ... více

Ing. Peter Tatarka

  Vzdělání: 2002 Absolvent Technické univerzity, Hutnické fakulty v Košících 2003 Absolvent Trenérské školy Petra Stacha a získání trenérského osvědčení 2012 Absolvent odborného kurzu Poradce pro výživu - NUTRIS   Trenérskou praxi provozuji od roku 2003 popři zaměstnání, od roku 2010 již jako hlavní pracovní činnost. Získáním certifikátu výživového poradce se moje služby rozšířili i o tuto činnost. Věnuji se klientům všech věkových kategorií s rozličnými cíly od redukce hmotnosti, zlepšení kondice, odstranění svalových disbalancí, nabírání svalové hmoty, tvarování postavy až po přípravu na soutěž. Trénink i stravu přizpůsobuji jejich cílům a možnostem. Kromě posilovacích strojů a činek, taky využívám širokou škálu sportovního náčiní, kde se využívá jenom váha vlastního ... více

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

1966 - Přírodovědecká fakulta UK, obor biologie - chemie
1971 - RNDr.
1972 - CSc. Univerzita Karlova, Praha obecná a patologická fyziologie
1980 - obhajoba habilitační práce Fyziologická funkce fosfolipidů v biologických membránách
1980 - jmenována a ustanovena docentkou fyziologie
1987 - DrSc. disertační práce Fyziologická funkce fosfoinozitidů
1989 - jmenována a ustanovena profesorkou fyziologie
1981 - 1990 vedoucí katedry fyziologie a vývojové biologie PřF UK
1991 – 30. 9. 2006 katedra fyziologie a vývojové biologie PřF UK
2007-2012 částečný úvazek v laboratoři biochemické neurofarmakologie   1. LF UK   PEDAGOGICKÁ ČINNOST
Prof. Strunecká má dlouholeté zkušenosti z pedagogické práce na UK. Od r. 1968 zajišťovala ... více

U nás přednášeli

Mgr. Ing. Alexandra Hochmanová

Mgr. Ing. Alexandra Hochmanová, klinický psycholog, systemický terapeut a kouč a lektor inter-personálních dovedností. Od roku 1997 se zabývá individuálním vzděláváním a rozvojem dospělých. Zpočátku působila pouze v komerční sféře jako konzultant pro rozvoj managementu. Po dokončení magisterského studia klinické jednooborové psychologie na FF UK poskytuje rovněž privátní poradenské služby a terapii klientům v Liberci a Praze. Patnáct let přednášela aplikovanou psychologii a interpersonální dovednosti na univerzitní půdě (MBA program MUVS / Sheffield Hallam University; 2. lékařská fakulta UK; TUL) a stále vede skupinové programy zaměřené na sebe-poznání, duševní a fyzické zdraví, emoční management a sebe-podporu (ve spolupráci s Liška Solutions, s. r. o.). Pro Alianci přednáší jednak porade ... více

Ing. Svobodová Renáta, Ph.D.

Výživová poradkyně, sportovkyně, potravinářka a také matka dvou dětí. Vystudovala Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně obor chemie a technologie potravin se zaměřením na mléko a mléčné výrobky. Po studiu pracovala 6 let v mlékárenském průmyslu na pozici manažera kvality. V rámci zaměstnání se účastnila řady odborných konferencí, školení auditorů, školení systémů kvality, přednášela a současně i školila zaměstnance v základech hygieny, sanitace a bezpečnosti potravin. Po absolvování výživového kurzu u společnosti Nutris, začala spolupracovat s firmou Nutribalance (www.nutribalance.cz) a nyní se plně věnuje výživovému poradenství v Pelhřimově, kde i žije.  Ve školních letech hrála závodně volejbal a následně se začala věnovat aerobiku. Stala se instruktorkou aerobiku, step aer ... více

RNDr. Petr Fořt, CSc.

Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlově v Praze. Od absolutoria pracoval převážně v lékařských oborech – klinické biochemii, experimentální imunochemii na pražské lékařské fakultě a poté 20 let jako vědecký pracovník v oboru fyziologie a dietologie vrcholového sportu. Je autorem desítek vědeckých prací, zabývajících se fyziologií a biochemií sportu. Příležitostně přednáší na obou českých fakultách tělesné výchovy a sportu.
V letech 1995-1999 spolumajitel firmy Nutrend, zabývající se produkcí speciálních doplňků výživy sportovců, autor receptur rozsáhlého sortimentu doplňků stravy na trhu a dosud velmi úspěšných potravinových doplňků vlastní koncepce, realizovaných firmou NUTREND a.s., a několika dalších, realizovaných firmou Aminostar. Autor většiny produktů řady Laktofi ... více

Mgr. Lucie Beveláqua

Absolventka kurzu Nutris®. Vystudovala obor „Andragogika“ – vzdělávání dospělých a poradenství. Je zakladatelkou poradenského Centra správné výživy, kde působí jako výživový poradce. Úzce spolupracuje s Mezinárodní společností pro preventivní medicínu I-GAP, německými laboratořemi a lékaři, Centrem zdraví Agatha, Fitnesshelp ad. Ve své poradenské praxi se věnuje komplexnímu výživovému poradenství, preventivní výživě a stále se vzdělává v oblasti výživy nejen u nás, ale také v zahraničí, převážně v Německu. ... více

Doc. Dr. Svatava Dvořáčková, CSc.

Přednáší lékařskou biochemii na Palackého univerzitě v Olomouci. Je autorkou a spoluautorkou mnoha učebnic a skript, popularizátorkou zdravé a vyvážené stravy a vhodně zvolené suplementace. Sama je neúnavnou cvičenkou, které není cizí posilovna, kardio-aktivity a turistika. ... více

MUDr. Miroslav Verner

Primář Miroslav Verner se narodil 4. ledna 1959 v Českých Budějovicích. Základní školu absolvoval v Českých Budějovicích a mezi jeho hlavní zájmy kromě školy, patřil sport –fotbal, volejbal a atletika. Léta 1974-8 strávil na přírodovědném gymnáziu se specializací biologie a chemie. Především chemie, společně s matematikou a fyzikou byly jeho oblíbené předměty, účastnil se několika studentských soutěží a vyhrál krajskou chemickou olympiádu. MUDr. Miroslav Verner vystudoval vojenskou medicínu na LF UK v Hradci Králové. Postupně složil atestace z všeobecného lékařství I. st. (1989)., vnitřního lékařství I. st. (1992) a samozřejmě klinické biochemie I. (1994) a II. st. (1995). Od roku 1994 byl pověřen vedením Oddělení klinických laboratoří ve Vojenské nemocnici České Budějovice. Absolvoval ... více

Miloš Škorpil

Aktivnímu sportu se začal věnovat od sedmi let v Sokole, v deseti zkusil gymnastiku, v jedenácti mu učarovala lehká atletika, zejména vytrvalostní běh. Kromě toho začal koketovat i s kulturistikou. Ve sportu se dostal až k ultravytrvalostním disciplínám, je mistrem ČR, držitelem mnoha rekordů a zápisu v Guinessově knize rekordů, běžeckým trenérem, napsal nebo je spoluautorem tří knih: 7 + 1 krok (nejen) k manažerské kondici, Od joggingu po maraton, Jak uběhnout maraton za 100 dní. V březnu r. 2009 založil „Běžeckou školu Miloše Škorpila“ a webové stránky, které jsou podporou vlastního tréninku s klienty.
Hledání ho přivedlo až ke kurzu Poradce pro výživu. Absolvování Nutris bylo jen logickým pokračováním cesty za poznáním výživy, jak funguje v našem těle. Zkušenosti z více než 40 le ... více

RNDr. Jan Chlumský

Absolvent Přírodovědecké fakulty UK, obor biochemie. Až do roku 1992 pracoval v oblasti sportovní biochemie při sledování a testování výkonnosti a účinnosti tréninkového procesu tzv. vrcholových sportovců. V roce 1992 byl pověřen funkcí vedoucího Exekutivy pro kontrolu dopingu v tehdejším federálním Antidopingovém výboru a později v Antidopingovém výboru ČR. Zde řídí kontrolní činnost, tedy realizaci testování sportovců na dopingové látky. Zároveň však ve formě přednášek i písemných sdělení působí i na poli prevence dopingu a též v oblasti udělování terapeutických výjimek. ... více

MUDr. Klára Owen, PhD.

Od promoce na 1. LF UK v Praze se jako internista systematicky zabývá problematikou diabetu 2. typu a onemocněními diabetes provázejícími – mj. hypertenzí, poruchami metabolismu lipidů a obezitou. Aktivně se účastní tuzemských i mezinárodních kongresů, je pravidelně zvána jako přednášející na obezitologické a bariatrické kongresy. V posledních letech se specializuje na problematiku léčby diabetu zákroky metabolické chirurgie. Dlouhodobě se podílí na činnosti Rekondičního centra VŠTJ Medicína při 3. interní klice UK. V poslední době publikuje především v monografiích věnovaným diabetu 2. typu, vydává přehledné souhrny o terapii diabetu a populárně naučné články pro nelékařskou nebo laickou veřejnost. ... více

Mgr. Jiří Pilný

Vystudoval obor Management sportu na Technické univerzitě v Liberci. V roce 1998 získal titul mistra ČR juniorů v kulturistice, které se v soutěžní podobě úspěšně věnoval do roku 2001. V roce 1996 absolvoval kurz II. trenérské třídy a praxi trenéra vykonává s menšími přestávkami dodnes. Zaměřuje se v trenérské praxi na zdravotní posilování, vyrovnávání svalových dysbalancí a problematice zaostávajících partií. V současnosti se vedle kondiční kulturistiky věnuje bojovým sportům a sebeobraně. V oblasti výživového poradenství se specializuje na oblast kondičních sportů a aplikaci doplňků stravy. Spolupracuje s výrobcem doplňků stravy USN, Technickou univerzitou v Liberci a společností Nutris. ... více

Michaela Özdogan Schafferová

Vystudovala studijní obor ekochemie na Univerzitě Palackého v Olomouci – fakulta přírodovědecká. Titul Mgr. získala posléze na Fakultě tělesné kultury vystudováním oboru rekreologie, kde se specializovala na management životního stylu (2000-2005). V r. 2003 absolvovala studijní stáž na University of Jyvaskyla ve Finsku na Faculty of Health Science and Sport. Praxi výživové poradkyně získala v poradenské firmě Wellnessia, kde samostatně pracovala s klienty. Dlouhodobě poskytuje služby významným firemním klientům, např. zpracovávala jídelníčky pro zákazníky společnosti Penam a pro společnost NutriCare (http://www.nutricare.cz/jidelnicky/). Je autorkou odborných a populárně naučných článků publikovaných v českých periodikách, spoluautorkou knihy Tlustá kniha nejen o hubnutí (nakl. Reader’s Di ... více

Doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

Od r. 2005 je přednostou Ústavu tělovýchovného lékařství 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Specializuje se na lékařskou výkonnostně-vytrvalostní diagnostiku sportovců, zejména EKG metody a spiroergometrii. Prosazuje komplexní vzdělávání sportovních lékařů včetně výuky nutriční a suplementační podpory a prevence muskuloskeletálních problémů sportovců. V mládí se věnoval posilování a přednášel na kurzech trenérů kulturistiky. ... více

MUDr. František Zámola

Je absolventem lékařské fakulty University Karlovy a zaměřuje se na výživu a sportovní medicínu. Věnoval se úspěšně vrcholové kulturistice jako závodník. Nyní aktivně provozuje jezdectví a bojové sporty na koni. Provozuje výživové poradenství AKV. Je bývalým členem podpůrného týmu Českého atletického svazu, příležitostně působil jako poradce a lékař na sportovních výpravách do zahraničí (atletika, triatlon, cyklistika, kulturistika). Diagnostikuje sportovce i ne-sportovce a poskytuje jim komplexní výživové poradenství. Publikoval a publikuje výživová doporučení pro různé sporty, třeba naposledy pro lukostřelbu na koni. ... více

Mgr. Petr Jež

V osmdesátých letech úspěšně závodil ve sportovní kulturistice v kategoriích dorostu a juniorů. Vedle kulturistiky se věnoval lednímu hokeji, který později i trénoval a učil v rámci systému hokejových sportovních tříd. Od roku 1988 se věnuje zátěžové fyziologii a regeneračním procesům v rámci sportovní přípravy jednotlivců i kolektivů všech věkových kategorií (mužů i žen). Roku 1996 začal pracovat v oblasti výživy ve vrcholovém i rekreačním sportu. V současnosti se podílí a spolupracuje při přípravě několika vrcholových sportovců i sportovních kolektivů v ČR i zahraničí. Je výživovým poradcem Nutris, členem Aliance výživových poradců ČR a provozuje soukromou praxi v uvedených aktivitách. Zabývá se poradenstvím v rámci redukce tělesné hmotnosti dětí, mládeže i dospělých z řad obecné populac ... více

Ing. Aleš Máslo

je absolventem kurzu výživových poradců Nutris z r. 2011, ale již dlouho předtím se zabýval výživou jako vrcholový sportovec (klasické lyžování, účastník Vasova běhu-Vasaloppet a Jizerských padesátek) a vedoucí marketingu výrobce doplňků stravy Aminostar. Odborně a v publikacích (nakl. Grada, Muscle&Fitness aj.) se specializuje se na využití programových nástrojů ve výživovém poradenství (program k sestavování jídelníčků Nutris), na tzv. sportovní výživu při vytrvalostních i silových aktivtitách, doplňky stravy a vývojově-historické aspekty výživy. V současné době působí jako manažer Aliance výživových poradců ČR a v ČR zastupuje italskou společnost Enervit s doplňky stravy a zvláštní výživou pro sportovce. ... více
© 2007 - 2014 Nutris®