Nutris® - nejzkušenější pořadatel kurzů o výživě

Loading

MUDr. Miroslav Verner

Primář Miroslav Verner se narodil 4. ledna 1959 v Českých Budějovicích. Základní školu absolvoval v Českých Budějovicích a mezi jeho hlavní zájmy kromě školy, patřil sport –fotbal, volejbal a atletika. Léta 1974-8 strávil na přírodovědném gymnáziu se specializací biologie a chemie. Především chemie, společně s matematikou a fyzikou byly jeho oblíbené předměty, účastnil se několika studentských soutěží a vyhrál krajskou chemickou olympiádu.

MUDr. Miroslav Verner vystudoval vojenskou medicínu na LF UK v Hradci Králové. Postupně složil atestace z všeobecného lékařství I. st. (1989)., vnitřního lékařství I. st. (1992) a samozřejmě klinické biochemie I. (1994) a II. st. (1995). Od roku 1994 byl pověřen vedením Oddělení klinických laboratoří ve Vojenské nemocnici České Budějovice. Absolvoval řadu specializovaných školení zaměřených na hematologii, imunohematologii a další laboratorní odbornosti nezbytných pro práci v integrovaných klinických laboratořích.

V roce 1996  se stal primářem Oddělení klinické biochemie v Nemocnici České Budějovice, v roce 1998 byl jmenován zástupcem ředitele pro laboratorní obory a v r. 2004 ředitelem Centrálních laboratoří Nemocnice České Budějovice a.s. V tomto roce byl jmenován do dozorčí rady Jihočeské nemocnice a.s.

Mezi základní oblasti jeho odborného zájmu patří lipidologie, gastroenterologie, kardiologie a stres. Dodnes slouží jako lékař na gastroenterologii a věnuje se hojně ambulantní činnosti.

Od roku 1996 učí klinickou biochemii na Přírodovědecké fakultě (dříve Biologické) Jihočeské university jak v bakalářském, tak magisterském studiu.

© 2007 - 2014 Nutris®