Nutris® - nejzkušenější pořadatel kurzů o výživě

Loading

Ing. Hana Střítecká, Ph.D.

Po studiu na VŠ Chemicko-technologické v Pardubicích se odklonila od původního směru vzdělání a začala dovzdělávat v oblasti fyziologie, výživy člověka a procesní hygieny potravin. Toto vzdělávání zakončila v r. 2006 atestací v oboru. V letech 2006-2010 absolvovala několik odborných stáží v problematice práce v poradně výživy (problematika prevence a ovlivňování obezity) a kurzů pořádaných IPVZ v oblasti výživy, biochemie stárnutí a léčivých rostlin a Potravinářskou komorou v oblasti kvality potravin. V roce 2010 osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví.

Od roku 2001 působí jako vysokoškolská pedagožka skupiny hygieny výživy, na Univerzitě Obrany v Hradci Králové a je zde i garantem a tvůrcem vícedenních kurzů Nauka o potravinách I a II a Nutriční péče o obézní pacienty pro zájemce z řad příslušníků Zdrav. služby Armády ČR. Od r. 2010 spolupracuje jako lektor s NUTRIS  (od r. 2012 členka výboru AVP) a Dexter Academy na základních kurzech výživový poradce a nástavbových kurzech zaměřených na výživu různých skupin obyvatelstva. Stejnou problematiku přednáším i na Jihočeské univerzitě v oboru Nutriční terapeut.

Spoluprací s Centrem pro poruchy výživy v Hradci Králové, JBI Sport Fit Studio Kolín, občanským sdružením Výživa dětí a Anabell se snaží své teoretické znalosti převést do běžné poradenské praxe.

Jako člen několika českých i zahraničních společností (Česká obezitologická společnost, Společnost pro výživu,  The European Association for the Study of Obesity, The European Federation of the Associations of Dieticians…) se snaží zvyšovat povědomí běžné populace o problémech spojených s obezitou (je spoluzakladatel a člen výboru sekce společnosti pro výživu – Fórum prevence dětské nadváhy a obezity, garant a spoluautor projektu www.sdetmiprotiobezite.cz) nebo jak se orientovat v nabídce potravin tak, aby si člověk zvolil tu nejkvalitnější a nejzdravější (spoluautor kritérií pro udělování loga Zdravá potravina.cz).

© 2007 - 2014 Nutris®