Nutris® - nejzkušenější pořadatel kurzů o výživě

Loading

Doplňky stravy pro sportovce v novém světle

Datum: 2016-08-19

102000stiahnut.jpg

Pokud obvykle přemýšlíme nad doplňky stravy pro sportovce, máme na mysli takové, které přímo zvyšují jeho sílu, energii a výkonnost. Skutečnost je ale taková, že mnoho (nejen) sportovců dnes trpí "zvýšenou propustností střeva" (známé i pod pojmem "leaky gut syndrom") v důsledku opakovaného dráždění a narušení jeho výstelky (střevního epitelu). 
V medicínskych kruzích je tento stav blíže znám pod pojmem "intestinální permeabilita", a i když stále neznáme objektivní metody pre jeho přímou diagnostiku, za jednu z příčin můžeme nepochybně považovat nevhodné stravování v průběhu života. 

Peptidové fragmenty nekompletní trávených proteinů (gluten, gliadin, atd.) či další nedokonale strávené části naší stravy tak za těchto okolností mohou proniknout do krevního řečiště, a tím potencovat vznik dalších poruch, (mj.) poruchy centrálního a enterální nervového systému a tím samozřejmě i zhoršení fyzické výkonnosti u sportovců.

Pro lidi/sportovce s takto narušeným gastrointestinálním traktem se tak pravidelné silové tréninky o vysoké intenzitě a/nebo trénink v klimaticky horkých podmínkách stává doslova nebezpečným. Většina výzkumů totiž nasvědčuje tomu, že to může z dlouhodobého hlediska vést k dalším závažným poruchám či dokonce některým autoimunitním onemocněním.

 

Nedávná britská studie, dvojité zaslepená a placebem kontrolovaná, tak sledovala vliv (v našich končinách poměrně neznámého) karnosinu zinku (ZnC), kolostra nebo jejich kombinaci po dobu 14 dní na změny ve funkci střevní bariéry a její potenciální „propustnosti“.  

Výzkumníci vycházeli z předchozích zjištění, že zvýšení tělesné teploty o 2°C během intenzivního fyzického výkonu může u sportovců signifikantně zvýšit riziko nebo z dlouhodobého hlediska přímo vést ke "zvýšené propustnosti střeva".
Takto zvýšený metabolický stres na tělo a centrální nervovou soustavu může dále hrát roli v zhoršování jejich zdravotního stavu či dalšího fyzického výkonu.

Výsledky tohoto 14-denního experimentu ukázaly, že podávání karnosinu zinku výrazně zlepšilo funkci střevní bariéry, která byla dále ještě podpořena v kombinaci s kolostrem.

Důležité je také zmínit, že účastníci experimentu užívali tuto látku v koncentracích odpovídajících volně prodejnému doplňku stravy. 

Toto zjištění demonstruje využití karnosinu zinku a/nebo kolostra jako velmi důležité živiny/živin v prevenci, v současnosti velmi diskutovaného a rozšířeného, ​​"syndromu zvýšené propustnosti střeva" (nejen) u sportovců.


Podobný efekt karnosínu zinku na podporu střevní sliznice potvrdila i další studie britských výzkumníků na Queen Mary´s School of Medicine and Dentistry v Londýně, která byla rovněž nedávno publikovaná v časopise Gut Jurnal.

 

Doplňky stravy tak pomalu získávají zcela nový rozměr jejich působení a zdravý GIT společně s optimální kultivací střevního mikrobiomu se tak postupně stává jedním z hlavních faktorů (nejen) pro podporu sportovního výkonu.  

Zde najdete odkaz na vodní článek od Charlesa Poliquina a zmiňovanou studii
 


 

Proč omezovat nadměrnou konzumaci zpracovaného masa?

červené maso, diabetes 2. typu, studie, prevence, změny konzumace...


Supermaso nejen pro vegetariány

supermaso, svalová tkáň, bioreaktor, ekologická zátěž, chov...


Omega-3 jako stimulant anabolismu

omega-3, senioři, sportovci, anabolismus, insulin, buněčná stěna, rakovina, Lovaza...


© 2007 - 2014 Nutris®